"mid✝natta" har utviklet seg over flere år.

 men èn ting har aldri forandret seg: "mid✝natta" er non-profit!

Det hele koker ned til en "3 x 3" tenkning:  
 

tre deler 

 

 

Lovsang

 

Forkynnelse

 

Bønn

tre ideer 

 

 

ung!

 

ny!

 

sammen!

tre ønsker 

 

 

være relevant

 

bidra nært

 

invitere videre