Prosjektledelsen for mid✝natta

Prosjektledelsen mid✝natta 2021-2022

Audun Sæbø, sokneprest, prosjektleder (Øverbygd)

Anne Marit Norbakken Prestø, kateket (Bardu)

Thor-Arne Ervik, sokneprest (Målselv)

Ellisiv Yttervik, kapellan (Balsfjord og Malangen)

 

Prosjektledelsen mid✝natta 2020

Stig Kaarstad, sokneprest, prosjektleder (Lavangen)

Anne Marit Norbakken Prestø, kateket (Bardu)

Frank Stellmacher, ungdomsprest/kateket (Lenvik)

Prosjektledelsen mid✝natta 2019

Sven Becker, sokneprest, prosjektleder (Målselv)

Anne Marit Norbakken Prestø, kateket (Bardu)

Roy-Frode Løvland, pastor (Metodistkirka Finnsnes)

Prosjektledelsen mid✝natta 2018

Sven Becker, sokneprest, prosjektleder (Målselv)

Anne Marit Norbakken Prestø, kateket (Bardu)

Roy-Frode Løvland, pastor (Metodistkirka Finnsnes)

Karl Johan Bjørge, sokneprest (Storfjord)

Prosjektledelsen mid✝natta 2017

Sven Becker, sokneprest, prosjektleder (Målselv)

Anne Marit Norbakken Prestø, kateket (Bardu)

Roy-Frode Løvland, leder (Metodistkirka Finnsnes)

Karl Johan Bjørge, sokneprest (Storfjord)

Prosjektledelsen mid✝natta 2016

Sven Becker, sokneprest, prosjektleder (Målselv)

Anne Marit Norbakken Prestø, kateket (Bardu)

Frank Stellmacher, ungdomsprest/kateket (Finnsnes)

 

Prosjektledelsen mid✝natta 2015

Sven Becker, sokneprest, prosjektleder

Anne Marit Norbakken Prestø, kateket

Frank Stellmacher, ungdomsprest/kateket