mid✝natta2015 full success!

Da var mid✝natta2015 gjennomført!

400 konfirmanter!

over 50 MILK/UGLE

over 60 frivillige voksne!

En stor takk til

  • vaktsjef John Sigurd og hallsjef Jørn for deres innsats og koordinering

  • Røde Kors og Sanitetssoldatene fra Forsvaret

  • Priviligium Gospel & band

  • Ruben Gazki for flott formidling og

  • Arctic Event for lyd og lys!

Tags:

Featured Posts
Recent Posts