Stille rom

Her er eksemplet for hvordan stillerom ble satt opp i 2015.

 

Det er flere måter å sette opp stille rom på - 

 

Det skal være et rom til bønn og stillhet. 

Rommet skal være bemannet, ikke minst fordi det skal være mulighet for lystenning. 

 

Ellers er viktige elementer - mulighet for å skrive bønner, lese i Bibelen m.m.